Betraktelser

Vandrade utmed gatan och vid den övre rundningen kom jag fram till hörnet av ett sällsport minne. Där i min barndom en stad kantad av ringmärkta fönster med underligt stirrande människor därbakom. Kaffekoppar i händerna och likgiltigt uppdragna axlar. Jag passerade med en blick som om jag vore på ett museum. Där i montrarna satt de glömda från ett tidigare liv.

Annonser